marți, 8 noiembrie 2011

Bordeie, case de stuf şi de paiantă în Botoşanii altor timpuri

* Într-o zonă cu mai puţine păduri, în care chirpiciul mai este şi astăzi material de construcţie, imaginaţia celor ce au avut nevoie de o locuinţă a fost pusă la grea încercare *
Pentru semenii noştri din Bucovina, a fost dintodeauna simplu să-şi amenajeze un spaţiu de locuit. Cu totul altfel stau lucrurile în judeţul Botoşani, unde vedem şi astăzi acoperişuri de stuf, chirpici cât încape şi pe alocuri, pereţi din nuiele în lumea reală, nu a unui muzeu etnografic. Coborând spre începuturile „Arhitecturii laice din judeţul Botoşani”, Angela Olaru descrie, în ediţia din 1978 a publicaţiei „Hierasus” (editată de Muzeul Judeţean Botoşani), casele altor timpuri: „În zona Botoşanilor s-au găsit, în urma săpăturilor arheologice efectuate la Truşeşti, Corlăteni etc locuinţe încă din neolitic, construite la suprafaţa solului, cu pereţii din nuiele împletite vertical, cu brâie orizontale. Ele erau construite cu platforme care constituiau podeaua locuinţei, având acoperişul în două ape... Pentru perioada culturii Sîntana de Mureş – Cerneahov (sec. III – IV e.n.) s-au descoperit la Botoşani, Truşeşti, Ionăşeni, locuinţe adâncite, de formă rectangulară, care nu ocupă suprafeţe mai mari de 12 – 16 m.p., de tipul bordeielor, locuinţe semiîngropate şi locuinţe de suprafaţă. Acoperişul era din stuf şi din papură, în interior aveau vetre de încălzit, construite din piatră şi lut, situate în partea de nord şi în centrul acestora. Pentru locuinţele de suprafaţă, pereţii au fost ridicaţi cu ajutorul stâlpilor şi grinzilor de lemn, a nuielelor şi crengilor. Pentru a doua jumătate a secolului al VI-lea şi secolului al VIII-lea, s-au întreprins săpături arheologice în Lozna, unde la punctul denumit „La ocoale” s-au descoperit în 1963 mai multe locuinţe de tip semi – bordei, prevăzute cu cuptoare, construite din piatră şi stâlpi de lemn la colţuri, pentru sprijinirea acoperişului... Pentru secolele al XII-lea, al XIII-lea, al XIV-lea, cercetările arheologice de la Hudum – Botoşani au scos la iveală locuinţe de tipul bordeielor... În însemnările lui P. Avril „Voyage en divers etats d’ Europe et d’Asie” – Paris, 1639, găsim următoarea menţiune referitoare la arhitectura Moldovei: „Casele erau în Moldova din pereţi de nuiele lipiţi cu lut, fără garduri, fără grădini”. O altă însemnare aparţine lui Paul de Aleppo, care scria în 1650: „Casele sunt de lemn şi vălătuci, cu acoperişuri înalte şi oblice ca spatele cămilei, încât ninsoarea nu se poate ţine pe ele””. 
Sisteme constructive de „anţărţ”
Gheorghe Crăiniceanu, în lucrarea „Igiena ţăranului român” apărută în 1895 la Bucureşti publica o statistică destul de dezolantă, referitoare la construcţiile înălţate în judeţele Botoşani şi Dorohoi la nivel de 1891: „În fostul judeţ Botoşani se aflau în 1891 – 359 locuinţe de zid, 1.836 de lemn, 20.610 de nuiele cu pământ. În aceeaşi perioadă, se aflau pe teritoriul fostului judeţ Dorohoi 244 locuinţe de zid, 2.815 de lemn, 24.911 locuinţe de nuiele cu pământ”.
Analizând sistemele de construcţie din acea vreme, Angela Olaru menţionează, în articolul său, că sistemul cel mai răspândit în întreaga zonă a Botoşanilor la vreme de secol XIX era „cel bazat pe furcile de stejar (groase de circa 20 cm), îngropate direct în pământ la adâncimea de aproape un metru, afară având înălţimea de până la 2 metri. La construcţia unei case intrau de obicei 12- 14 furci de stejar, 4 fiind dispuse în colţurile casei... Aceste furci era consolidate de 3 „brâie” orizontale tot din lemn de stejar, dispuse jos, la mijloc şi în partea de sus a furcilor. Bârnele de sus formează „lungişurile” ce constituie suportul pe care se aşează „costorobii” ce susţin căpriorii acoperişului. Acesta este scheletul casei, elementul de susţinere al pereţilor pe care apoi se împleteau vertical nuiele din ulm, plop, salcie (flexibile şi mai uşor de procurat). Peste nuiele se lipeşte pământ ud amestecat prin călcare cu paie şi pleavă, întâi în interiorul casei şi după un interval de 2- 3 zile în exterior. Atât în cazul caselor din furci de nuiele, din vălătuci sau din lumânărică, peste pământul negru se ungea, după uscare, lut galben amestecat cu balegă de cal. După ce se uscau bine pereţii, care prezentau destule denivelări, acestea dând o notă caracteristică caselor vechi din zonă, pereţii erau unşi – „făţuiţi” – cu un strat subţire de lut galben în acelaşi amestec. După uscare, se dădea un „teanc” (primul var) şi apoi se văruia din nou cu var „curat””.
Casele din vălătuci şi din scai
Astfel de locuinţe s-au înălţat în special pe Valea Jijiei, unde pădurile lipseau cu desăvârşire. „Vălătucii se fac dintr-un strat de paie de secară sau de grâu, amestecat cu pământ muiat. Acest strat se rulează, formându-se un sul de dimensiuni variabile 0.80 – 1 m lungime şi un diametru de 6 – 8 cm. Pe un schelet de bîrne subţiri de stejar dispuse vertical, înfipte direct în pământ, la distanţă de aproape un metru una de cealaltă, se îngrădesc vălătucii orizontal, după care pereţii sunt unşi cu lut negru. În aşezările de pe Valea Prutului s-au construit case din „scai”, scaiul însemnând planta cunoscută sub numele de lumânărică, care creşte pe haturi, având tulpina înaltă de până la 1 – 1,5 metri, rezistentă şi mlădioasă. Pe un schelet de furci subţiri înfipte în pământ se îngrădea orizontal lumânărica, apoi se ungeau pereţii cu pământ ud amestecat cu paie” („Arhitectura laică din zona Botoşanilor”, Angela Olaru, 1978).        
Acoperişuri din paie şi din stuf
În acelaşi articol se face referire şi la acoperişurile caselor ce erau deosebit de înalte, cu pante abrupte, pentru scurgerea apei. Angela Olaru mai menţionează, când vine vorba de materialul de construcţie, că „ele erau lucrate din paie şi din stuf până în secolul al XIX-lea. Acoperişurile din şindrilă şi mai târziu tablă au apărut începând din secolul al XIX-lea, într-o proporţie destul de redusă. Astfel, în 1904, în comuna Zlătunoaia 8 case erau acoperite cu tablă şi 32 cu şindrilă. Restul erau acoperite cu stuf şi paie (Arhivele Statului Botoşani, Fond Prefectura Botoşani). Tot la acea dată, în comuna Dângeni erau doar 12 case acoperite cu şindrilă şi 6 cu tablă, iar în comuna Cucorăni erau doar 13 case acoperite cu tablă şi 14 cu şindrilă. Către mijlocul secolului al XX-lea, situaţia era cam aceeaşi. Astfel, în comuna Gorbăneşti, în 1938 erau 20% din case acoperite cu draniţă şi 5% acoperite cu tablă. Majoritatea erau acoperite cu stuf şi paie. În comuna Curteşti, în 1938 erau 60% din case acoperite cu stuf şi paie, iar în comuna Blândeşti, în aceeaşi perioadă, 20% din case erau acoperite cu draniţă şi 5%  cu tablă”.
Tehnica realizării acoperişurilor „arhaice”
Localitatea Dersca era renumită pentru acoperişurile din paie, un veritabil artizan fiind Nicolai Ciornei. „Aproape fiecare gospodar ştie să-şi confecţioneze singur acoperişul casei sale. Pe căpriori se aşezau leaţuri legate cu coajă de tei, destul de des ca să nu treacă paiele printre ele în pod; la streaşină se fixa un străşinar (un băţ de stejar mai gros, în care se fixau beţe subţiri „copileţi”, lungi de 15 – 20 cm, la o distanţă de 10 cm unele de altele); de multe ori între aceste beţe se îngrădeau orizontal nişte nuiele subţiri, obţinându-se un mic gărduţ, care avea menirea de a susţine paiele puse pe casă. Pe căpriorii astfel pregătiţi se puneau până la patru care de paie de grâu împrăştiate uniform şi presate bine cu picioarele. Pentru fixarea paielor, se prindeau pe coama casei „prăştini” (nuiele lungi, mai puternice), în formă de „V” întors. Din paie de secară, care sunt mai lungi şi mai lucioase, se lucrau acoperişuri foarte frumoase” (Angela Olaru, Hierasus, 1978). Pentru acoperişurile din stuf era nevoie, de asemenea, de multă pricepere şi, de ce nu, de artă. Pentru frumuseţea acoperişului, se mai precizează în articol, „se puneau la casele cu stuf „călăreţi” sau „călăraşi” (se legau snopi mai mari de stuf, cam la 10 – 15 cm de la rădăcină). Snopii se aşezau pe coamă unul lână altul, împărţiţi în două, astfel încât să cuprindă amândouă părţile acoperişului. Porţiunile legate rămâneau aşezate drept, frumos, formând ornamentul coamei”.