duminică, 6 ianuarie 2013

Jurnalism de secol XIX la Botoşani

Sursa foto:http://www.ziaristionline.ro/2011/03/16/continua-lupta-pentru-memoria-camaradului-lui-eminescu-ionita-scipione-badescu-aflat-sub-tentativa-de-epurare-la-biblioteca-judeteana-salaj/

* În 1983, ziaristul Ion Maximiuc descria, în paginile Publicaţiei „Hierasus”, editată de Muzeul Judeţean Botoşani, primii paşi făcuţi de către publiciştii botoşăneni *
Îmbucurător pentru cei ce duc mai departe o tradiţie veche este faptul că, la mai bine de un secol şi jumătate de la apariţia primei publicaţii („Curierul românesc”, 8 aprilie, 1829), din cele 14 mii de titluri din întreaga ţară, aproape 300 au apărut în Moldova de Nord, la Botoşani, Dorohoi, Mihăileni şi alte câteva localităţi – „contabilizarea” lor atentă fiind făcută de către o sumă întreagă de cercetători: muzeografii Ionel Bejenaru şi Gheorghe Median, ziariştii Nicolae Cântec, Gheorghe Jaucă, Silvestri Ailenei, poetul Lucian Valea, dr. Andrei Cardaş, arheologul Liviu Şovan, profesor Aurel Dorcu ş.a.
Primele publicaţii
Studiile făcute de Ileana Turuşancu şi Ştefan Cervatiuc vorbesc despre o primă publicaţie botoşăneană, editată de I.V. Adrian. Bisăptămânalul „Tearra de Susu” se pare că a apărut între 10 şi 15 aprilie 1866. Din păcate, întrucât curatorul ziarului „nu avea acte asupra vârstei legitime pretinse de lege pentru o astfel de activitate, apariţia ziarului încetează”. Numai că I.V. Adrian nu se descurajează şi face să apară la Botoşani sub îngrijirea sa de „vechi institutore superior, professore de istorie şi fost inspector şcolar” „Steluţa”, „Deşteptarea” (Desceptarea), Revista „Foiţă pentru toţi”, „Bondarul” şi „Felinarul”. Cea mai veche revistă din Botoşani, potrivit lui Ion Maximiuc, este „Steluţa”, foaie literară al cărei prim număr poartă data de 21 ianuarie 1868. Apariţia acesteia se întinde, conform unor date, până la 13 aprilie 1869. Alături de I.V. Adrian, au editat o seamă de publicaţii în acelaşi secol XIX şi alţi oameni de cultură botoşăneni: „poetul şi prozatorul Gheorghe Kernbach, farmacistul Alexandru Şmelţ, Scipione Bădescu ş.a. Dintre aceştia amintim, în ordinea apariţiei, „Cetăţeanul”, editat între 20 noiembrie 1887 şi 16 ianuarie 1888. Era tipărit la Botoşani şi avea un caracter politic, industrial, comercial şi literar (Ştefan Cervatiuc, al IV-lea Simpozion al presei locale, Botoşani, 1979). Până la sfârşitul secolului este de menţionat Gazeta „Independentul” (1870). O altă publicaţie de început a fost „Opiniunea”, foaie publică, editată în 1867. Editor era Dimitrie Scarlat Miclescu, unionist, boier democrat, iubitor de dreptate...Tot Miclescu avea să editeze în 1874 la Dorohoi ziarul cu titlul „Curierul de Dorohoi”. Cu aproximativ acelaşi titlu („Curierul Dorohoiului”), a scos o foaie mult mai târziu (1882 – 1883) şi Ioniţă Scipione Bădescu. Însă înainte de aceasta se cuvine amintite „Informatorul” apărut la Dorohoi în 1875, foaie agricolă a judeţului. Cam în aceeaşi epocă au apărut în Botoşani „Progresul” în 1868, editată de M. Weissmann, „Electorul liber” în 1870 – 1873, „Poşta din Botoşani”” („Publicaţii şi publicişti din Nordul Moldovei”, Ion Maximiuc).  
Avalanşă de publicaţii la Botoşani
Aici, între 1873 – 1874 a fost editat „Lectorul român”, ce s-a numit „Foaie pentru toţi” după 1877. Aceste publicaţii, conform articolului publicat în „Hierasus”, editau sub egida lui George Kernbach „Calendarul lectorului român”, ce a apărut între 1873 – 1880. „Acesta era un almanah care oferea tot felul de informaţii despre iarmaroacele şi târgurile din cuprinsul judeţului Botoşani; date asupra cursului valutelor străine; date privind unităţile de măsură noi şi vechi; îndrumări de ordin juridic; mersul trenurilor, tarifele CFR şi poştale etc. Alături de aceste informaţii utilitare se publicau şi lucrări literare... Tot Kernbach a editat şi „Albina Botoşanilor”, un bilunar, care se tipărea în tipografia „Concurenţa” începând cu ianuarie 1881. „Albina Botoşanilor” a avut printre colaboratori pe Vasile Alecsandri... şi, probabil, pe Constanţa Dunca – Schiau, prima româncă ziaristă. În linia aceleiaşi publicaţii apare „Cugetarea”, „foaie literară şi ştiinţifică” editată la Botoşani (15 aprilie 1899 şi 21 martie 1900). Editor era Alexandru Şmelţ, poet şi farmacist al urbei. În „Gândul nostru”, editorialul cu nr. 1, se susţine ideea ridicării provinciei din punct de vedere intelectual, prin literatură şi ştiinţă... În 1901, revista şi cercul „Cugetarea” s-au contopit cu revista „Ateneu”, de care se ocupa societatea „Ateneu”, înfiinţată după modelul celei din Capitală. Înainte de sfârşitul secolului XIX au mai apărut câteva publicaţii de aceeaşi factură. Între acestea „Ţara de sus”, care s-a editat între 10 mai 1882 şi noiembrie 1844, avea caracter politic, comercial şi agricol” (Ion Maximiuc, Hierasus).
„Curierul român”, un bisăptămânal cu greutate
 Scipione Bădescu, ce a fost redactor şi la „Ţara de sus”, editează începând cu 2 martie 1886 până pe 26 august 1901 „Curierul român”, publicaţie cu caracter politic, social, economic şi literar, cu redacţia şi administraţia în strada Primăriei. La Arhivele Statului Botoşani s-au păstrat numeroase numere din „Curierul român”, în paginile sale regăsindu-se ades problemele majore cu care se confruntau masele populare – un eveniment important relatat fiind răscoala ţăranilor din Corni, din 1888. În încercarea de a-l difuza şi în Transilvania, Scipione Bădescu a schimbat numele ziarului de nu mai puţin de 23 de ori. În 1885 a apărut sub redacţia lui Scipione Bădescu, pentru scurtă vreme, „Curierul Botoşanilor”, revistă în paginile căreia au semnat George Coşbuc, Şt. O Iosif, Cincinat Pavelescu, Corneliu Botez ş.a. „Au mai apărut în aceeaşi vreme „Monitorul comunal”, între 1885 – 1908, „Haver” („Tovarăşul, camaradul”), editat de L. Feller în 1882, „Constituţionalul”, 1882 – 1886, 1887 sub redacţia lui N. G. Boldur – Epureanu, „Der judische Wachter” („Veghea evreiască”) în 1884 sub redacţia lui H. L. Feller, „Intransigentul”, liberal – conservator, apărut în 1888 ca şi „Santinela”, ce se edita în acelaşi an. Între 1888 şi 1938 apărea la Botoşani „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie”, iar sub redacţia lui Emil T. Vasiliu se edita între 1889 – 1912 ziarul „Libertatea”. În 1980 a apărut „Gazeta gazetelor”, „Gazeta de Botoşani”, editată de V. Sardin, o altă „Ţară de Sus” decât cea editată în 1890; aceasta apărea în 1891 şi editorul ei era T. Boldur – Lăţescu. În 1892 era reluat ziarul „Constituţionalul” din 1887, cu titlul schimbat în „Constituţionalul de Botoşani”. Mai menţionăm aici „Prutul” conservator, care apare între 1896 – 1897 şi 1898 – 1899, „Steagul” cu apariţie între 1899 – 1905, „Botoşanii”, ziar naţional liberal condus de Gh. Kernbach şi apărut din martie 1898 până în 1930. Al Şmelţ mai tipărise la 1898 „Hazul”. Director era Drâmbă – glumea editorul, redactor – oricine şi colaboratori Arcuş şi Cobză. Amuzant „cum petrec sărbătorile” notabilităţile vremii:...”Enăşescu plânge pe ruinele prefecturii; Lăzărică plânge pe ruinele partidului, Cornelu plânge pe ruinele (pardon), pe braţele Angelei; Scipione plânge pe braţele abonaţilor chiaburi...”. Între 1893 – 1922 s-a editat la Botoşani ca publicaţie periodică „Calendarul bisericii ortodoxe de răsărit şi a comunităţii armene”. În Dorohoi, până la finele secolului, ziare de factură similară au mai fost „Foişorul din Dorohoi”, care la 1878 se ocupa de probleme politice şi economico – sociale locale; „Adevărul”, în 1883, care se ocupa de interese politice înguste; „Dorohoiul” din 1891 şi „Dorohoiul” din 1896, care publicau articole pe teme agricole, comerciale etc”. („Publicaţii şi publicişti din Nordul Moldovei”, Ion Maximiuc, Hierasus 1983).