duminică, 19 februarie 2012

Ospiciul de la Coşula, prima instituţie de asistenţă psihiatrică din judeţul Botoşani

Manastirea de la Cosula si cladirile-anexe. Foto: www.ziarullumina.ro
Primele documente care fac referire la începuturile asistenţei psihiatrice din Botoşani datează de la începutul sec. XIX–lea. Urmare a demersurilor prefectului judeţului, din 1896 Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a luat măsura înfiinţării în 1898 a Ospiciului de la Coşula, pentru bolnavii cu „Demenţă pelagroasă”. Bolnavii „foarte periculoşi” erau duşi pentru tratament la Spitalul Socola Iaşi. Până în 1962, se menţionează pe http://www.spitalpsihiatriebotosani.ro/, majoritatea bolnavilor psihici erau trataţi fie la Socola Iaşi, fie la Burdujeni Suceava. Din 1962 bolnavii psihici erau trataţi atât ambulatoriu cât şi prin spitalizare în cadrul policlinicii şi spitalului judeţean de către dr. Moruzzi Petru care este încadrat ca medic secundar psihiatru la Policlinica nr. 1 Botoşani, având şi normă în Spitalul Judeţean. De aceea considerăm anul 1962 ca anul în care începe activitatea organizată a asistenţei psihiatrice în Botoşani.
La 1 februarie 1965 dr. Moruzzi Petru este confirmat ca specialist psihiatru. În 1968 când Botoşaniul devine judeţ de sine stătător, a luat fiinţă Spitalul de Psihiatrie cu 102 paturi din care 52 pentru acuţi şi 50 pentru cronici. În noiembrie 1968 dr. Moruzzi Petru este numit director al spitalului nou înfiinţat. În 1971 conducerea spitalului este încredinţată dr. Aizic Moise. În anul 1977 printr-o decizie a autorităţilor locale numărul de paturi din spital a crescut la 477, iar director a fost numită dr. Banacovschi Elena. În anul 1977 Spitalul de Psihiatrie îşi mută sediul din bariera Iaşului în bariera Ştefăneşti, în spaţiile Penitenciarului dezafectate după conferinţa de la Helsinki din 1975. Nici în aceste condiţii situaţia spaţiului nu s-a modificat în bine, motiv pentru care nr. de paturi a fost scăzut în 1979 la 412. În septembrie 1987 dr. Banacovschi Elena a fost înlocuită în funcţia de director de dr. Vengherschi Maria. Din 1989, conducerea spitalului a fost încredinţată dr. Nicolae Vlad.