duminică, 24 iunie 2012

Ortodoxia, la Botoşani, la începutul secolului XX

Foto: www.basilica.ro
* Credinţa fost dintotdeauna un liant al neamului românesc, ortodoxia adunând în jurul ei oameni de categorii sociale extrem de diverse, în lăcaşuri de cult din centrul oraşelor, dar şi în cele din mijloc de pădure *
Şi în zilele noastre, în toate sondajele de opinie, biserica, la fel ca şi armata, se perpetuează în topul încredererii românilor. La fel stăteau lucrurile şi în trecut, uniforma, fie ea monahală sau cu fireturi, impunând respect. Mai multe despre ce loc ocupa religia în viaţa botoşănenilor acum un secol aflăm din lucrarea „Situaţia bisericii creştine ortodoxe din judeţul Botoşani la finea anului 1910”, întocmită de Iconomul Stavrofor Al. H. Simionescu (Protoiereul judeţului) şi apărută la Tipografia B. Saidman în 1911. Cartea păstrată la Biblioteca judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani detaliază situaţia bisericilor din judeţul Botoşani în debut de secol XX: „biserici parohiale 105 (urbane 14, rurale 91), filiale 77 (urbane 3, rurale 74), capele şi paraclise 14”. Din cele 105 biserici parohiale, 86 erau de zid şi 19 de lemn, la bisericile – filiale 52 fiind de zid şi 25 din lemn. Din analiza prezentată de proroiereul Al. H. Simionescu mai reiese că 51 biserici parohiale erau în stare bună, 35 mijlocie, iar 9 în stare rea de-a binelea. Cei cu oarece stare de mână, tot 9 la număr, se apucaseră de rezidirea bisericilor, la o biserică efectuându-se chiar lucrări de restaurare. În ce priveşte bisericile – filiale, 40 erau în stare bună, 22 mijlocie, 12 rea, la 3 fiind în curs lucrări de rezidire. Starea capelelor era relativ bună în acea vreme: 8 erau de zid, 6 de lemn, doar 2 fiind într-o stare improprie serviciului religios. Pe lângă cele 3 biserici monumente istorice – „Popouţi”, „Uspenia” şi „Sf. Gheorghe”, în judeţ mai fiinţau „ o mănăstire de călugăriţe numită Agafton, alta de călugări numită Vorona şi un schit de călugări numit Cozancea”. Conform datelor din lucrare, la Agafton erau, acum un secol, 116 călugăriţe, la Vorona 21 de călugări, iar la Cozancea – 16. În aceeaşi perioadă, parohiile ceva mai bogate, precum Uspenia, Sf. Ilie, Ruset, Trei Ierarhi, Sf. Spiridon, Vovidenia şi Sf. Voevozi din Botoşani aveau case parohiale din zid, alte 2 biserici din Botoşani (Sf. Nicolae şi Sf. Ioan) şi 26 de lăcaşuri de cult de la ţară având case parohiale din lemn.
Din aceeaşi lucrare, apărută în 1911, putem afla şi care era situaţia bisericilor şi a caselor de rugăciune a celor de altă confesiune decât cea ortodoxă: „Armenii au 2 biserici şi o capelă de zid în Botoşani. Romano – catolicii au 2 biserici, din care una în Botoşani şi una în Pârcovaci. Protestanţii au o biserică în Hârlău. Evreii au 2 sinagogi în Botoşani şi 65 case de rugăciune, din care 36 în Botoşani, 6 în Hârlău, 6 în Tg. Burdujeni, 5 în Bucecea, 6 în Suliţa, 4 în Ştefăneşti, 2 în Frumuşica”.
Sprijin laic şi religios pentru lăcaşurile de cult
Revenind la ortodoxie, trebuie să recunoaştem că nu putem vorbi de o armonie între posibilităţile de finanţare ale lăcaşurilor de cult şi ce era nevoie în 1910, condiţiile din multe biserici lăsând de dorit: „Poporul nu poate găsi pretutindeni, în acest judeţ, biserici spaţioase cu deplină lumină şi căldură, vrednice de însemnătatea ce au aceste sfinte locaşuri. Cele mai multe biserici de la sate şi chiar de la oraşe sunt, mai ales în interior, într’o adevărată ruină, înegrite de vreme, cu ferestre mici. S’au făcut e drept sacrificii în această privinţă: Asociaţia comunelor rurale a contribuit în timp de 2 ani cu suma de lei 55.968, apoi Administraţia Casei Bisericilor şi poporul au contribuit de asemenea cu o importantă sumă pentru restaurări, rezidiri şi împrejmuiri de biserici, cu toate acestea se impun adevărate sacrificii din partea tuturor acelora ce le stă în putinţă, spre a putea înfrumuseţa bisericile aşa precum trebuie, spre a se zidi biserici acolo unde lipsesc, precum şi pentru a se împrejmui cimitirele şi curţile bisericilor” („Situaţia bisericii creştine ortodoxe din judeţul Botoşani la finea anului 1910”).
Sute de oameni în slujba bisericii
La începutul secolului XX nu ajungeau în judeţul nostru foarte mulţi absolvenţi de teologie, doar 6 preoţi fiind licenţiaţi. Alţi 26 erau cu seminarul „complect”, 77 de preoţi şi diaconi având absolvit seminarul inferior. În absenţa unei soluţii mai titrate, o parohie apelase la serviciile unui preot fără curs seminarial. Prelaţii vremii mai erau ajutaţi în munca lor de 19 cântăreţi şi paraclisieri cu şcoală de cântări, alţi 206 având studii practice. „Personalul era retribuit conform legii de stat în parohiile rurale, precum şi la bisericile monumente istorice, iar în parohiile urbane de comuni, cari varsă la stat sumele necesare. Personalul parohiilor Corni şi Dumbrăveni se întreţine din fondul lăsat de defunctul Balş, iar personalul capelelor epitropiei Sf. Spiridon din Botoşani şi Hârlău se întreţine de această epitropie. Personalul mănăstirilor Agafton şi Vorona e întreţinut de stat iar personalul Schitului Cozancea se întreţine din veniturile sale proprii. În afară de salar, fiecare parohie rurală are pentru întreţinerea personalului o câtime de 8 jum. fălci pământ. La 62 parohii rurale, înafară de câtimea de 8 jum. fălci pământ fixată prin lege pentru personalul clerical mai aflându-se şi un alt pământ în sumă totală de aproximativ 950 hectare, acesta se arendează de către Onor. Administraţie a Casei Bisericii” („Situaţia bisericii creştine ortodoxe din judeţul Botoşani la finea anului 1910”).
Documentul citat cuprinde şi un recensământ al credincioşilor din judeţul nostru, la nivel de 1910: „familii ortodoxe – 33.773; familii de alte confesiuni – 1.190; familii de alte religiuni – 5.081; suflete ortodoxe – 155.967; suflete de alte confesiuni – 2.402; suflete de alte religiuni – 22.980; botezaţi în 1910 avem 6156; morţi în 1910 – 3.953; excedent – 2.208; căsătoriţi – 1.504; concubini la finele anului 1910 avem 637”.
Preocupări culturale ale preoţilor
Acum, în plină eră a Internetului, pare minor faptul că în 1910 în judeţul nostru s-au înfiinţat biblioteci parohiale, cu 150 volume în Tg. Suliţa şi peste 500 volume la Biserica „Sf. Nicolae Popouţi”, dar în acea vreme era vorba de un veritabil cap de pod. Numai că nu au fost singurele preocupări culturale ale preoţilor din acel timp: „Icon. N. Filip a publicat monografia băncii populare „Dumbrava” şi diferite articole în „Tovărăşia sătească”, Pr. C. Dron a tipărit de curând „Rolul bis. în viaţa noastră naţională”, precum şi diferite articole în revistele teologice „Viitorul” şi „Ortodoxul”, Icon. Al Simionescu de la biserica Sf. Nicolae – Popouţi din Botoşani a tipărit lucrarea „Spiritismul faţă de religiunea creştină”, precum şi articole teologice şi predici publicate prin revistele „Viitorul”, „Ortodoxul”,  şi ziarele „Universul”, „Libertatea” ş.a. Pr. H. Murăraşu a publicat 2 broşuri cu conţinut teologic. De asemenea am mai observat articole cu conţinut teologic, publicate în revistele bisericeşti de către Preoţii: Sachelar G. Constatinescu – Mihălăşeni, I. Popovici – Burdujeni, Al. Tăzlăoanu – Burleşti ş.a. Nu pot trece cu viderea şi frumoasele articole publicate în revista „Viitorul”, datorite mult regretatului preot D. Cernescu dela parohia Bursuceni, un inteligent şi harnic păstor, trecut prea de timpuriu în viaţa de dincolo” (Situaţia bisericii creştine ortodoxe din judeţul Botoşani la finea anului 1910”). Nu e foarte clar dacă e un gest ce ţine de cultură, dar oricum e de lăudat şi o altă iniţiativă a preoţilor de-acum un secol: „pentru stârpirea beţiei s’au înfiinţat în unele sate datorită preoţilor ceinării. Astfel, V. Mareş înfiinţă la Serafineşti ceinăria „Viaţă Lungă”, iar Victor Diaconescu înfiinţă la Corocăeşti ceinăria „Înfrăţirea””.