marți, 3 iulie 2012

Francezi şi polonezi, pe meleagurile noastre

* În secolul al XIX-lea, în zona Botoşanilor au ajuns comercianţi, dar şi intelectuali din ţările Europei, ce au avut contribuţii notabile întru evoluţia societăţii botoşănene *
Acum aproape două secole, legăturile comerciale cu Polonia se derulau în ambele sensuri, în special cu ocazia iarmaroacelor, când aveau loc mari vânzări de animale. Astfel se explică, după cum scrie Ştefan Ciubotaru în „Monografia oraşului Botoşani”, prezenţa în zonă, în 1820, a leahului Ştefan Iacobovici, căsătorit la Botoşani cu fata unui sârb din Roman: „Datorită negustoriei cu animale, pentru care închiria „imaş cu anul”, a  reuşit să devină într-un scurt timp bogat. În acelaşi an mai găsim pe Gh. Ludcovţchi, ce se stabilise în oraş din 1814, ca să se ocupe cu confecţionarea pălăriilor precum şi pe Iosef Snizinschi venit din Galiţia, devenind curelar şi săidăcar în Mahalaua Vrăbieni. Încheiem exemplificările cu Grigore Brezinschi venit de la Sadagura pentru a exercita căsăpia”.
Intelectuali de marcă
Recensămintele vremii nu spun nimic despre numărul polonezilor trăitori pe aceste meleaguri în secolul XIX, informaţii din trecut mai fiind contabilizate după revoluţiile ce-au avut loc în acea vreme în ţări ale Europei. Deveniţi proscrişi în ţara lor, în Moldova au ajuns numeroşi refugiaţi politici, în majoritate intelectuali. „După revoluţia polonă din 1863, s-au adăpostit în ospitalierul Botoşani câţiva nobili poloni, cu aprobarea domnitorului Al. I. Cuza. Printre aceştia se situează la loc de frunte Emil Tocarski, profesor la Liceul „Laurian”, „bărbat cu o cultură întinsă şi variată, cu o ageră inteligenţă, cu alese maniere, deplin stăpân pe limba românească” (N. Răutu). „Pe urma lui n-a rămas nici un petec de hârtie care să fi putut da vre-o desluşire asupra misterului originii acestui pribeag, despre care se ştie numai că era de origine polonă, refugiat în ţară, fiind urmărit de agenţii poliţiei politice din Rusia, probabil ca revoluţionar” (Vladimir Şardin). Un alt revoluţionar de marcă, Vladimir Hausky, s-a oprit la Bivol, astăzi Viişoara, unde a fost meditatorul copilului Brândză Dimitrie, cel care peste ani va deveni unul dintre cei mai mari botanişti ai ţării. („Monografia oraşului Botoşani”, Ştefan Ciubotaru). Celor deja nominalizaţi li se mai adaugă şi poloneze ce au deschis, tot în secolul XIX, pensioane pentru băieţi şi fete: Kvitnischi (1850), Amalia Zelinska (1858), Amalia Zavorska (1863), Sofia Glavoska (1866) şi Sokulska (1897).    
Protagoniştii unei istorii zbuciumate
La finele secolului XIX la Botoşani trăiau 106 polonezi, ce aveau o viaţă culturală bogată. Ştefan Ciubotaru aminteşte, în acest sens, fondarea Societăţii culturale „Czytelnia” şi valoroasa bibliotecă ce a fost mai apoi păstrată la Biserica catolică din oraş. După primul război mondial, parte dintre polonii stabiliţi la Botoşani s-au întors în ţara lor, în timp ce alţii au fost atraşi de oraşe mai mari din România. Un recensământ efectuat în perioada interbelică, mai exact în 1930, evidenţia prezenţa la Botoşani a 161 de poloni, dintre care 74 declarase polona drept limbă maternă. După invadarea Poloniei de către Germania în debutul celui de-al doilea război mondial, a fost rândul unei alte generaţii de polonezi să plece în exil, câţiva dintre ei stabilindu-se la Botoşani. „Dintre familiile cele mai importante de polonezi amintim: Dobjanschi, Trembiţchi, Dombrovolschi ş.a.  Sigmund Dobjanschi a avut trei băieţi, naturalizaţi Goliescu, din care Rodrig (1877 – 1942) va deveni pionier al aviaţiei româneşti în domeniul decolării şi aterizării scurte” („Monografia oraşului Botoşani”). Despre polonii care au trăit în Botoşani a scris, în 1932, şi Tiberiu Crudu: „Acum vre-o 30 ani se predica în biserica din Botoşani în limba germană şi polonă, cântarea era polonă, azi se predică româneşte şi cântarea e numai în limba română (...) Şi-au păstrat credinţa catolică, dar naţionalitatea putem spune că şi-au pierdut-o, primind-o pe cea românească. Cu ceilalţi creştini trăiesc în pace. Unii chiar au făcut dese alianţe de căsătorii destul de fericite”.  
Francezii, implicaţi în dezvoltarea învăţământului şi culturii botoşănene
Numărul celor veniţi de la capătul Europei a fost destul de mic, prezenţa lor fiind semnalată după 1840. Întrucât în acea vreme în Botoşani exista o singură şcoală de băieţi, fondată în 1832, terenul era propice pentru înfiinţarea de pensioane, parte dintre ele fiind deschise de francezi. „Venit din Franţa, dar cu nume italian, George Olivari, printr-un decret al cârmuirii din 14 iunie 1840, a obţinut permisiunea de a deschide un pension de băieţi. Soţia sa, Profira, care îşi va occidentaliza mai apoi numele în „Pulchèrie”, a pus bazele unui alt pension de fete. La aceste pensioane, limba franceză era predată de J. de Gèrine şi P. Corombahion. Iosef Dejerné şi Ioan Duber, „amândoi de naţie franceză”, vor preda şi ei limba franceză la un alt pension, cel al lui Iacob Birtu, fondat în 1840. Era pe vremea când oraşul Botoşani avea puţini intelectuali cu studii superioare, în special profesori. La Liceul „Laurian” au predat limba franceză cadre venite din Franţa: P. Mettey, care în 1860 s-a oferit să predea gratuit, funcţionând până în 1883, când a decedat; G. Valy, profesor de limba latină (1871 – 1872); Victor Fleury, maestru de muzică (1878 – 1913), Boniface Hetrat, profesor de limba franceză (1893 – 1894), la fel ca şi colegii săi Henry de Gallier (1894 – 1900) şi Henry Mayoux (1900 – 1902)” (Ştefan Ciubotaru, „Monografia oraşului Botoşani”).  
Portretul unui profesor boem
În „Istoria Liceului Laurian 1859 – 1999” sunt creionate detalii despre unul din profesorii de altădată ai instituţiei de învăţământ: „Victor Fleury, francez de origine, venit la Botoşani unde şi-a petrecut, de altfel, cea mai mare parte a vieţii, este numit, la sfârşitul lui ianuarie 1878, profesor de muzică, fiind unul dintre cei mai însufleţiţi şi agreaţi profesori în cei peste 35 de ani în care a funcţionat. Cu toată firea sa veselă, nu pregeta să ia măsuri disciplinare în perioada cât a fost primul supraveghetor de ordine la Liceului, datorită intervenţiei sale Nicolae Iorga fiind eliminat. Obişnuia, după 1990, să dojenească, cu farmecul pe care îl dădea româna sa încă imperfectă, elevii: „Eu pe Iorga ţi dat afară, dar încă pe D-voastră” (Mai multe detalii în N. Răutu, „În grădina amintirilor: profesorul de muzică”, din volumul „Amintiri”)”. Continuând rememberul despre profesorul de muzică, autorii istoriei Liceului „Laurian” scriu că „a iniţiat şi condus formaţii vestite (în 1880 conducea onorific orchestra de muzică a comunei, formată din 17 persoane care avea frumoase uniforme, aparţinea Legiunii gărzii cetăţeneşti şi era subvenţionată de Primărie – Ştefan Ciubotaru, „Pagini culturale botoşănene 1802 – 1944”). A jucat un rol esenţial în viaţa muzicală a urbei, susţinând numeroase concerte în oraş sau chiar la Dorohoi, unde este prezent în 1887 cu orchestra de copii a Liceului. A compus numeroase piese, din care ni s-a păstrat doar una în manuscris: „Elisabeta doamna din 1880”. Orga donată liceului de soţia primarului Boian îi era de mare folos la acompanierea corului sau orchestrei elevilor, cu care aborda piese şi din repertoriul universal. Avocatul Eugen Neculau, fost elev al Laurianului între 1908 – 1916, şi-l aminteşte pe Fleury colindând culoarele de la un capăt la altul şi chemând elevii la repetiţiile pentru serbarea de sfârşit de an când, „veşnic tânăr”, îmbrăcat în frac şi mănuşi albe, dirija corul elevilor care îngânau cu drag celebra lui compoziţie „Anul s-a sfârşit şi noi am isprăvit””.