marți, 17 iulie 2012

Presa scrisă? Va mai rezista!

- Bună ziua, domnule Ivan. Sunteţi un jurnalist cu vechi state de serviciu, actualmente director al Editurii botoşănene „Quadrat”. Creionaţi, pentru cei pasionaţi de tot ceea ce înseamnă mass-media, statutul pe care îl avea un ziarist, în anii în care aţi debutat în presă. Existau zile libere, program de opt ore?
- Debutul în „meserie” poate fi considerat anul 1968, când, revenirea la împărţirea administrativă a ţării pe judeţe impunea şi existenţa unui organ de presă local. Ca să pot vorbi de statutul ziaristului, trebuie să precizez mai întâi câteva lucruri: mijloacele de informare erau, în acea vreme, extrem de puţine, presa centrală ajungea cu întârziere. Puteam spune, deci, că eram favorizaţi: dimineaţa, la orele 6, când chioşcurile de ziare îşi începeau activitatea, ziarul nostru era primul! În drum spre fabrică, spre piaţă, spre autogară sau spre şcoală, cititorul solicita ziarul de patru pagini care-i aducea în faţă actualitatea judeţului nostru.
Desigur, cerinţele de ordin cantitativ şi calitativ creşteau, de la zi la zi, pentru că şi cititorii îşi formulau cerinţele lor (pe atunci numărul celor care se adresau ziarului era mare, încât în redacţie exista o „secţie scrisori”!). Volumul de muncă depus de un ziarist era mare, nu numai datorită îndatoririlor redacţionale. Existând o compartimentare a muncii şi, implicit, o specializare a redactorilor, era şi o competiţie în ce priveşte promovarea materialelor în paginile ziarului, pentru aceasta fiind necesare câteva lucruri: o bună pregătire profesională (marea majoritate a redactorilor o formau absolvenţii de facultăţi), punctualitate în realizarea sarcinilor ce reveneau fiecăruia, prevăzute în macheta săptămânală, calitatea scrierilor (nu numai sub aspectul conţinutului, ci şi al formei!), câmpul de adresabilitate – format din potenţialii cititori interesaţi să parcurgă materialele publicate.
În asemenea condiţii, respectarea celor „opt ore” sau a zilelor de odihnă rămânea un subiect trecut sub tăcere! Documentarea în judeţ, drumurile  făcute cu autoturismele redacţiei, cu transportul, în general, muşcau fără milă din capitalul de timp. Obligaţia îndeplinirii normativului, stabilit în raport cu salarizarea, nu admitea derogări!
În plus, editorii noştri – organele de partid şi administraţia  din fruntea judeţului – descoperiseră în redacţie un rezervor de „oameni buni la toate” şi nu se sfiau să ne angajeze concret şi frecvent (fără a fi plătiţi suplimentar!) în rezolvarea unor probleme ce ţineau de zona lor de activitate, singurul „profit” al ziaristului materializându-se în risipirea timpului (în special al celui „duminical”) sau să încaseze aspre critici de la persoane prea puţin avizate să aprecieze anumite situaţii.
- Comparativ cu perioada dinainte de ’89, putem vorbi de un plus de valoare în presa românească sau de o involuţie? Sunt, în timpul actual, jurnalişti care v-au câştigat respectul?
- Vedeţi, este foarte greu de făcut aprecieri de ansamblu. Nu pot şi nu doresc să dau note. Peste tot, în presa dinainte de ’89, se simţea apăsarea controlului, a unei cenzuri, care s-a numit Direcţia Generală a Presei şi a Tipăriturilor, fără avizul căreia nu se putea tipări nici măcar o etichetă pentru o cutie de chibrituri, iar când se spunea că a dispărut DGPT-ul au rămas consolidaţi în scaune de decizie iluştri slujbaşi ai sistemului, încât se părea că cenzura nu numai că nu a dispărut, dar a crescut, umbrind şi mai mult paginile publicaţiilor, emisiunile radio şi tv.
În variantă post-decembristă, presa a adunat „un popor de redactori” pe care nu mă încumet să-l definesc. Fără îndoială, am tot respectul pentru o serie de personalităţi proeminente ale căror opinii, articole şi prestări, în general, le urmăresc cu interes – Cristian Tudor Popescu, Marius Tucă, Victor Ciutacu, Mihai Gâdea, Alessandra Stoicescu, distinşi, de altfel pe plan naţional. Aş putea spune că aceştia şi încă mulţi alţii au câştigat încrederea şi respectul  unui mare număr de beneficiari ai mass-media. Cu asemenea jurnalişti, se poate realiza o presă pe care să o putem numi „în evoluţie”. Presa comercială a zilelor noastre mai are încă numeroşi susţinători. Şi aici e vorba de cultura şi necesităţile de ordin cultural ale receptorilor. Pe de altă parte, o serie de ziarişti şi-au făcut o aură care să-i menţină în atenţia opiniei publice, după care şi-au găsit locuri comode, dând sfaturi sau plutind într-un mediu în care „nu mai pot supăra” pe nimeni...
Pentru cei care ne servesc lucruri senzaţionale, de genul „naşterii puilor de găină”, mai există încă destui cititori, auditori sau privitori pe sticlă, suficient de creduli, încât nu e niciun pericol de dispariţie a publicaţiilor respective.
- Dacă aţi fi profesor la o facultate de jurnalistică, cum ar suna „cele 10 porunci” pentru viitorii ziarişti?
- Chiar în municipiul Botoşani există publicaţii care-şi fac un titlu de cinste în menţinerea profilului, abordarea unei ţinute grafice decente, rubricaţii fixe, conţinut ce prezintă interes. Atunci când deschizi un asemenea ziar, mergi cu precizie la comentariul zilei, la rubrica de probleme cetăţeneşti sau de sport, la materialele de dezbatere a unor probleme de politică locală sau administraţie, de şcoală sau de ocrotire socială.
Din păcate, m-am convins personal, unii jurnalişti şi-au desfăşurat activitatea în zone prea îndepărtate de ceea ce numim respectul faţă de cititor, responsabilitatea pentru cuvântul tipărit, curajul de a înfăţişa corect anumite situaţii.
Nu voi proceda la „creionarea profilului”, dar atât pot spune că asemenea jurnalişti pot exista în măsura în care editorul se complace în a-i remunera pentru prestaţiilor lor, neinteresându-l impactul publicaţiei în rândul celor cărora li se adresează. Şi, s-a văzut  –  publicaţii care au pornit zgomotos au sfârşit-o lamentabil, eşuând, mai devreme, sau mai târziu, în funcţie de resursele materiale primare...
„Poruncile”, pentru un ziarist, nu se limitează, ca număr, la „10”, cerinţele profesiei fiind nenumărate. Poate că unii, înclinând spre rigurozităţi, ar fi dispuşi să creadă că au găsit „cele 10 porunci” ce ar face un paralelism cu tablele pe care Moise le-a recepţionat de la Tatăl Ceresc. Eu încă înclin să cred că, fie „ştirist”, comentator sau editorialist, un jurnalist trebuie să respecte, în primul rând, programul publicaţiei sale, care, la rândul său, se bazează pe adevăr, obiectivitate în tratarea problemelor (de ordin politic, economic, social) şi cunoaşterea în profunzime a mediului în care îşi desfăşoară activitatea.
Orice „poruncă” pusă în faţa unui viitor jurnalist trebuie să aibă în vedere, mai întâi, capacitatea acestuia de a înţelege o stare de fapt, aici rolul principal jucându-l nivelul de cultură generală de care dispune cel care va lucra într-o redacţie.
- Care să fie formula ideală în formarea unui jurnalist bun: cursurile unei facultăţi de profil sau munca de teren, cum se spune, cu punct de plecare într-o redacţie solidă?...
- Aşa cum, pentru a deveni un profesor, preot sau medic, e nevoie de anumite abilităţi (dacă vrem să avem prestatori de calitate), cred că ar fi necesar să se facă testări şi pentru cei doritori să îmbrăţişeze jurnalismul. Bune pepiniere, mi-aş permite să apreciez, sunt revistele şcolare, unde am văzut activităţi redacţionale desfăşurate cu mult interes, şi o responsabilitate adevărată.
Practica a demonstrat multe: că oameni cu profil pur tehnic pot sluji cu succes jurnalismul, că absolvenţi foarte buni de ziaristică s-au dovedit a fi foarte buni manageri în domeniul economic, că unii nu au rezistat ritmului „cotidian” în presa scrisă, dar au ieşit la pensie din presa „audio” etc., după cum unii au pornit-o de la un nivel modest de pregătire, dar au muncit – făcând presă şi studiind asiduu, atingând performanţe. Un lucru rămâne însă obligatoriu: „talentul publicistic” nu este suficient, este nevoie de multă muncă pe drumul de acces la un nivel de cultură superior.
- Vă propun un exerciţiu de imaginaţie. Ce succes ar putea avea o publicaţie în care nu se scrie despre politicieni şi, implicit, despre cei din administraţie? Marea majoritate a jurnaliştilor îşi duc existenţa în imediata vecinătate a celor menţionaţi şi pierd consistent legătura cu viaţa reală...
- De-a lungul timpului, presa s-a dovedit a fi o oglindă fidelă, devenind apoi depozitară de evenimente, istorie a dezvoltării societăţii pe toate planurile şi, de multe ori o armă. Să nu ne referim decât la cea românească, începând cu Eliade şi Asachi, suind apoi treptele, spre zilele noastre, consemnând evenimentele de după 1840, din perioada 1848-1859, înscriind în conştiinţa tuturor evenimentul Unirii, Războiul pentru Independenţă, intrarea în secolul al XX-lea, secol de modernizare, dar şi în care s-au traversat perioade importante: războaiele mondiale, instalarea şi căderea comunismului. Niciodată, din paginile presei nu a lipsit nici politicianul, nici exponentul cadrului administrativ. Deci, nici vorbă să-i scoatem „din scenă”! Aici intră în ecuaţie alte elemente: valoare politicianului, autoritatea administraţiei şi calitatea ziaristului.
Obişnuiesc să fac zilnic, la orele dimineţii, pe INTERNET, o „revistă a presei locale”. Imediat se remarcă aspectul comodităţii ce dă configuraţia ternă a multor ziare: materiale scrise după zisele purtătorilor de cuvânt. Este enunţat evenimentul, în următorul pasaj este reluată informaţia cu câteva elemente în plus, iar în ultimul pasaj, drept concluzie, se repetă ştirea, pe scurt, eventual cu o zicere lansată de către un responsabil. Totul ar fi putut concentrat în cinci rânduri, dacă  faptul ar fi fost consemnat de către un „ştirist” care se respectă! Sigur, în atari împrejurări, viaţa este „ascunsă” în rândurile de raport întocmit de poliţie sau de compartimentul administrativ al Primăriei, Prefecturii, Consiliului Judeţean etc. Un jurnalist ar avea mai mult de câştigat dacă ar conversa, pe o anume temă, pe larg, cu un politician care să comunice cititorului intimitatea unor dezbateri din Parlament, din cadrul unui consiliu local, în care faptele reale să dea suflet materialului de presă...
- Credeţi că mai există presă „neaservită”?
- Greu de crezut, pentru că dovezile sunt furnizate de ceea ce publicaţia „scoate pe piaţă”, vizavi de realitatea pe care o trăieşte orice cititor. Cei care formează „masa de audienţă” a presei încep însă să judece cu propriul cap. Încet, dar...
- Cât de mult e manipulare în tot ce se scrie în anul de graţie 2012 (sau în ce se promovează la televiziuni) şi cam ce IQ trebuie să ai ca să nu cazi „în plasa” unor neadevăruri scrise sau spuse cu zâmbetul pe buze?
- Continuând ideea, putem afirma că, posibilităţile de informare fiind multiple, omul poate compara, confrunta şi anula anumite aserţiuni, de unde şi capacitatea de a deosebi adevărul de sugestiile cosmetizate, oricâtă artă s-ar investi în prezentarea anumitor lucruri. Categoric vom putea vorbi şi de un IQ în creştere...
- Va veni un timp în care românii să nu mai considere presa o veritabilă Putere în stat? Şi aici mă gândesc tot la cosmetizările realizate din cuvinte, la relatări dintr-un anume unghi şi tot aşa, tehnici care nu pot merge la infinit...
- Nu trebuie să spun eu Da sau NU. Cu mai mulţi ani în urmă, acest „câine de pază” al democraţiei şi-a adus contribuţia decisivă la demisia unui preşedinte al SUA, care se pretind campioane ale democraţiei. Este firesc, şi timpul o va demonstra, democraţia şi legalitatea se vor împământeni şi pe plaiurile noastre. Dar chiar ajunşi la asemenea performanţe, vom avea nevoie de jurnalistul care să cunoască şi să-şi respecte statutul în societatea în care trăieşte.
Vor trebui să se nască jurnalişti de investigaţie, oameni de presă care să aibă abilitatea de a pătrunde fenomenele şi talentul de a le prezenta pe înţelesul cititorilor. Datele prezentate de către „purtătorii de vorbe” vor constitui numai puncte de plecare...
- Cât timp credeţi că va mai rezista presa scrisă? Avansaţi un termen...
- În asemenea condiţii, nu poate fi vorba de dispariţia presei scrise, pentru că tot mai comod va fi ziarul, în călătorie, pe plajă sau chiar pe terasa vilei, cât de miniaturizate ar fi dimensiunile unui receptor audio-video, iar la domiciliu, pe lângă ziar, putem să ne administrăm o sumedenie de mijloace care să ne „bombardeze” cu tot felul de ştiri.
- Vă mulţumesc.
Interviu realizat de Carmen MORARU, publicat în Revista "Tineri jurnalişti, fără frontiere", nr. 2. Publicaţia este finanţată de Primăria Botoşani şi de Asociaţia "Floare albastră" şi "găzduieşte" articole scrise de adolescenţi din Botoşani şi din Bălţi şi de cei doi coordonatori - Carmen Moraru şi Maria Popa.