marți, 29 septembrie 2015

Finanţările europene, tema unui seminar organizat în Republica Moldova

Ieri, în sala de conferinţe a Asociaţiei „Caroma Nord” Bălţi (situată în incinta Universităţii  de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova), a prins viaţă un atelier de lucru organizat de Asociaţia „Floare albastră” Botoşani în parteneriat cu Asociaţia „Caroma Nord” Bălţi.
Gheorghe Ciobanu, într-o prezentare rezumativă, le-a vorbit celor prezenţi despre Programul operaţional comun RO-MD pentru perioada 2014 – 2020 (program ce a cunoscut deja o decalare, el devenind, practic, 2015 – 2021). În spaţiul aceluiaşi seminar s-a pus accentul pe identificarea unor parteneri şi întocmirea de parteneriate din perspectiva aplicării  programului operaţional amintit, ce va beneficia, per total, de o finanţare din partea Uniunii Europene de 81 de milioane de Euro. 
Evenimentul a trezit un real interes, la el participând reprezentanţi ai administraţiilor locale din oraşe şi raioane ale Republicii Moldova, numeroşi specialişti din cultură, asistenţă socială, învăţământ, precum şi ai unor ONG-uri.

Actualul program al Uniunii europene se adresează zonei aflate la frontiera nord-estică a României (judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi) şi toate raioanele din Republica Moldova, inclusiv oraşele Bălţi şi Chişinău.