miercuri, 9 septembrie 2015

O panoramă a epistolarului românesc

Studiul  etnologului  şi  scriitorului  botoşănean  Dumitru  Lavric  se  impune  prin  cuprinderea panoramică a epistolarului românesc şi printr-o descriere analitică a fenomenului aşezată pe solidetemeiuri teoretice. Dotat cu un deosebit spirit investigativ, autorul ne propune de fapt un  Magnum Epistolorum  Romanum,  cuprinzând  deopotrivă  scriitorii  specializaţi  în  abordarea  genului,  dar  şi neprofesioniştii care scriu sau dictează, mărturisesc şi relatează întâmplări, scene, peripeţii, impresii de călătorie, preocupări cotidiene, necesităţi conjuncturale: domnitori, boieri, negustori, preoţi, demnitaride stat, învăţători etc.
Se disting,  în  linii  mari,  două categorii:  epistola  practică,  ce apare sub semnul  expresivităţii involuntare şi epistola literaturizată, care conţine mărcile stilistice caracteristice ale autorilor (scriitori,cărturari, savanţi).
Oricum, epistola se înscrie – tipologic – în literatura de frontieră, în care literarul se întâlneştecu  elemente  din  stilul  oral,  administrativ,  politic,  didactic,  documentar,  ştiinţific,  publicistic (gazetăresc). Mecanismul retoric, cunoscut încă din antichitate, cu elementele standard de salutatio,captatio benevolentiae, naratio petitio, conclusio, poate fi găsit şi în scrisorile boierilor, oricare ar filimba în care sunt scrise (dictate). În literatură, el devine un pattern.
Ce reprezintă întregul epistolarum românesc, privit în mod diacronic, evolutiv – de la scrisorile (cărţile) de boieri şi domnitori până la cele care au căpătat statut de operă literară,  cele pe care amputea denumi imaginarul epistolar. El se conturează – şi spre aceasta ne duce demonstraţia critică –într-o imensă  frescă a realităţilor româneşti din diferite epoci. Se constituie, în consecinţă, un Text-sinteză literar-documentar, care subsumează unui Tot studii de situaţii (precum le zicea Eminescu), portrete (fiziologii) ale unor personaje importante (figuri actanţiale  ale istoriei), schiţe de moravuri,geneze ale unor opere, jurnale psihologice, note de călătorie, însemnări autobiografice, „mărturisiri depăcate” (în genul lui Negruzzi), fişe caracterologice.
Marele  Text  (Macrotextul  sau  Hipertextul  în  termeni  recenţi)  epistolar  enumeră  mii  de(hipo)texte, impunând şi epistolieri cu figură de monştri ai genului – Odobescu, Alecsandri, Eliade,Ghica (pentru care, vorba lui Alecsandri: scrisoarea e unicul gen care i se potriveşte structural). Există şi epistolieri care se remarcă nu prin numărul scrisorilor expediate, ci prin acel al scrisorilor primite, precum este Ion Bianu (peste trei mii de scrisori, adresate în timp de şase decenii). Ca modalitate decomunicare, epistola presupune şi reciprocitate (cazurile exemplare sunt acela al lui Alexandri/ Ghica)şi acela al Hasdeu, care răspunde la fiecare corespondenţă trimisă).
Cercetătorul  urmăreşte  şi  po(i)etica  genului,  observând  la  un  moment  dat:  „Ca  şi  speciile biologice, cele literare  trăiesc printr-un raport dinamic – mai mult complementar decât antagonic – dintre stabilitate şi mobilitate, conservare şi inovaţie. Tendinţa conservatoare o manifestă codul  (cum-ul textului),  veritabil ADN genetic, care fixează specia în lanţul ontogenezei, o individualizează, îi asigură elementele de identitate, până la tendinţa de asigurare a unui  pattern imuabil ce năzuieşte adeveni  canon,  dogmă,  tendinţa  inovatoare  la  nivelul  funcţiei,  e  adoptivă,  în  căutarea  unei  nişe existenţiale ce se află în masa receptorilor”.
E un imperativ fundamental: să găseşti  „nişa existenţială” în fiinţa receptorului. Este ceea cepoate realiza epistola prin autenticitate, înalta cotă a mărturisirii, deci prin sinceritate, prin libertatea democratică, să-i zicem eseistică, a formei. Literatura şi-a dorit o asemenea comunicare, un Cititor-model, aşa cum şi-l reprezintă Umberto Eco.
Studiul  minuţios şi  aplicat  al  lui  Dumitru Lavric,  în  afară  de  meritul  de  a  umple  un gol  în istoriografia literară românească, îl are şi pe acela de a fi, în temeiul analizei operelor epistolare, un studiu  sociologic  care  prezintă  epoci,  figuri  istorice,  personalităţi  intelectuale  (bunăoară  Bildungsromanul lui  Octav Onicescu), maeştri ai genului şi cultivatori involuntari ai lui.

Academician Mihai CIMPOI