marți, 17 aprilie 2012

Sărbători creştine în comunism

Înainte de 1989, devenise tradiţie ca românii să fie chemaţi în fabrici în zilele de Paşti şi de Crăciun. Sursă foto: http://octaviancoifan.blogspot.com
* În pofida restricţiilor, oamenii continuau să creadă în Dumnezeu şi să meargă la Biserică *
La finele lui 1989, ne-am recâştigat libertatea. De a vorbi, de a crede, de a călători, de a gândi singuri, de a crea în nume propriu. Când vine vorba despre ce se întâmpla în vremurile dinainte, de care ne despart mai bine de două decenii, amintirile sunt oarecum în ceaţă şi circulă, din ce în ce mai des, legende. Iar când vine vorba de religie, păşeşti, de-a binelea, pe “nisipuri mişcătoare”, existând tentaţia exagerărilor, implicit a promovării unor informaţii din zona extremelor.
Istoricul Gheorghe Median aduce subiectul care, în opinia dumisale, “merită o dezbatere mai amplă, la care să participe oameni de vârste diferite, din medii sociale şi profesii diferite”, pe linia de echilibru, esenţială în conturarea “unei imagini reale a ceea ce a însemnat fenomenul religios din România în anii comunismului”. Istoricul botoşănean a ajuns la concluzia că “tinerii, influenţaţi de o anumită prezentare, nu totdeauna corectă, făcută în manuale şcolare, sau în mass-media - a perioadei în care ţara s-a aflat sub regim comunist - cred că Biserica era un domeniu interzis, apropierea de lăcaşurile de cult sau participarea la manifestaţii religioase punându-i pe oameni în grav pericol”. Iar situaţia nu era deloc aşa, existau şi “tonuri” mai calde, nu doar nuanţe de “alb şi negru”.
“Ca unul care a s-a născut în anii comunismului şi i-a trăit aproape de la un capăt la celălalt, pot spune că Biserica a fost una dintre instituţiile respectate şi frecventate, chiar dacă, ideologia ei era diferită celei care stătea la baza sistemului politic al ţării. Spre deosebire de Uniunea Sovietică, în care bisericile (nu toate, desigur) au fost închise sau transformate în muzee ale ateismului, în România lăcaşurile de cult au rămas deschise, preoţii oficiind slujbele religioase, conform calendarului bisericesc. Este important de reţinut şi faptul că Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Bucureşti a continuat să  funcţioneze, fapt ce a făcut ca nicăieri în ţară să nu existe parohii fără preoţi. Sigur, că o parte a locuitorilor, în special cei din structurile politice sau din cele ale armatei, poliţiei şi securităţii, evitau să intre în biserici, din motive care ţineau de angajamentele pe care şi le luaseră atunci când se încadraseră în domeniile respective, dar cei mai mulţi nu aveau reţineri în a face acest lucru. Mai mult chiar, puţini erau cei care se căsătoreau fără cununie religioasă. Copiii  erau botezaţi, iar înmormântările nu erau de conceput fără slujbele religioase prevăzute de ritul ortodox”, rememorează Gheorghe Median.
Schimbări în formă, nu în fond
Tot el recunoaşte că “totul se făcea fără prea multă agitaţie, exista o anume reţinere în tot ceea ce se întâmpla în legătură cu Biserica, dar activitatea instituţiei nu a încetat nici un moment să se desfăşoare. În ce mă priveşte, nu m-am sfiit niciodată să particip la manifestările religioase, oricare au fost ele. Dacă la unele am participat fără ştiinţa mea (cum ar fi botezul), pe altele le-am organizat aşa cum au făcut-o înaintaşii mei. M-am cununat religios, chiar dacă lucram într-un sector strâns legat de propagandă, mi-am botezat copiii la biserică, am cununat şi am botezat şi nu am avut niciodată vreo problemă din acest punct de vedere. Prin urmare, mi se pare că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în fondul lor, ci poate în formă. Fapt ce mi se pare firesc, într-o perioadă cu o dinamică atât de accelerată şi cu transformări atât de mari în toate domeniile de activitate”.
Mai puţini, dar cu credinţa în suflet
Vorbind despre sărbătorile pascale, Gheorghe Median afirmă că “acestea erau respectate conform tradiţiei. Oamenii mergeau la Denii şi desigur la slujba de Înviere pentru a lua lumina sfântă şi a-şi sfinţi bucatele. Peste tot se simţea aerul de sărbătoare. Copiii nu lipseau de la Deniile din săptămâna patimilor, dar numărul lor nu era prea mare, pentru că, pe de o parte în şcoală nu se făcea educaţie religioasă, iar pe de alta, în multe şcoli, cu deosebire la oraş, în şcoli se organizau activităţi culturale la cere erau erau îndemnaţi să participe”.  
Din păcate, după cum remarcă acelaşi interlocutor, libertatea câştigată nu este, în totalitate, benefică pentru tot ce înseamnă credinţă: “Trebuie să mai remarc un lucru. Oamenii, de la mic la mare, manifestau mai mult respect faţă de manifestările religioase. Cei care participau la slujba de Înviere, mai puţini ca număr, aveau loc în biserică şi păstrau liniştea necesară pentru ca fiecare să poată asculta cuvintele preotului. Acum, lăcaşurile de cult sunt înconjurate de mulţimi de oameni, în care, sub acoperirea anonimatului, numeroşi indivizi îşi permit să aibă atitudini nepotrivite. Continua mişcare, vorbitul tare, fumatul în curtea bisericilor, sunt doar câteva dintre aceste manifestări, care denotă că libertate religioasă deplină de care oamenii se bucură acum, nu este înţeleasă aşa cum trebuie, şi aici Biserica, slujitorii ei, profesorii de religie şi noi toţi ceilalţi, mai avem încă multe de făcut”, încheie Gheorghe Median.
Luptă continuă între ateism şi credinţă
O frescă ceva mai dură a ceea ce se întâmpla înainte de 1989 creionează, sub protecţia anonimatului, un cadru didactic – pensionar: “În licee erau cercuri de ateism, la care se nega credinţa în Divinitate. Erau respinse practicile religioase, elevii fiind sfătuiţi să nu participe la acţiuni în preajma sau în timpului Paştelui. Totul depindea, însă, de convingerile personale ale celui ce conducea cercul - care putea formula sfaturi ferm sau doar pentru a le închide gura superiorilor. Cei din organizaţiile UTC sau chiar din rândul profesorilor îi urmăreau pe tineri, pentru a afla dacă merg la biserică. Dacă îi vedeau, îi apostrofau, mai rar în public, mai des între patru ochi. Secretarul cu propaganda din rândul UTC-ul sau secretarul de partid aveau misia să afle dacă elevii şi profesorii respectau „sfaturile” cu privire la locurile unde se desfăşoară practici cu caracter religios. Regula era aceeaşi şi în întreprinderi, unde „indicaţiile” veneau tot de la secretarii de partid şi UTC, care le primeau şi ei, la rândul lor, de mai sus. Era interzis să spui „Hristos a Înviat”, ca formulă de salut. Spuneai „Bună ziua”, ca în toate celelalte zile.
În ziua de Paşti, Comitetele orăşeneşti sau comunale de partid organizau conferinţe la Casa de Cultură sau la Căminele culturale, pe teme diverse (culturale, educaţie sanitară, îngrijirea pădurilor, agricultură), în răstimpul în care preotul ţinea slujba în biserică. Oamenii erau mobilizaţi şi aproape obligaţi să vină la conferinţe. Cu toate acestea, de multe ori venea reprezentantul judeţului să ţină şedinţa şi găsea căminele aproape goale...
Tradiţia se respecta mai mult între patru pereţi. Şi în vremurile dinainte se făceau ouă roşii, pască, cozonac, friptură şi drob de miel. Cei ce nu puteau fi constrânşi în niciun fel, se duceau să sfinţească bucatele la biserică. Dacă erau membri de partid, trimiteau o bunică, o mătuşă. Bucatele de bază au rămas aceleaşi, dar s-au îmbunătăţit creaţiile culinare, funcţie de „buget” şi de „fală”. În dimineaţa Paştelui, copiii îşi spălau faţa cu oul roşu băgat în apa în care era un bănuţ, pentru a fi frumoşi şi bogaţi tot anul. Şi cei mai săraci cumpărau un obiect de îmbrăcăminte sau încălţăminte pentru copii. În special pantofi sau săndăluţe, cu care copiii ieşeau în sat şi se mândrească în faţa celorlalţi.
Înainte, unul din aspectele pozitive a restricţiilor impuse era păstrarea caracterului patriarhal al Sărbătorii (strict în familie). Libertatea absolută din zilele noastre a dat posibilitatea, pe alocuri, ca sărbătoarea să se golească de conţinutul religios şi să să laicizeze, cel puţin în rândul unora dintre tineri”. (Carmen Moraru)