marți, 4 octombrie 2011

Şcoala israelito-română din târgul Săveni


Comunitatea israelită din târgul Săveni a înregistrat o creştere importantă de-a lungul secolului al XIX-lea, evreii aşezaţi aici găsind condiţii prielnice pentru dezvoltarea activităţilor comerciale şi meşteşugăreşti. Monografia semnată de prof. Constantin Cojocaru, „De-a lungul anilor: dascăli şi elevi”, Botoşani, 1996, consemnează acest lucru: astfel, dacă în recensământul din anul 1831 erau înregistraţi 71 de evrei, conform recensământului din anul 1894, din totalul de 3079 locuitori ai târgului Săveni, populaţia de religie mozaică era de 1698 locuitori, reprezentând 54,14% din totalul populaţiei.
Până la apariţia Legii instrucţiunii din 1864 când ministerul hotărăşte să funcţioneze numai şcolile autorizate de guvern, copiii evrei studiau în mici şcoli particulare ce funcţionau fără autorizaţie în cadrul cărora belferii (învăţătorii) predau în limba ebraică, învăţământul având un caracter religios.
Profesorul Constantin Cojocaru menţionează în monografia dedicată învăţămânului săvinean faptul că: „şcoala primară israelito-română din târgul Săveni a fost autorizată de către Ministerul Instrucţiunii Publice în anul 1902, dată care se păstrează înscrisă şi pe construcţia şcolii. Până în anul 1904 şcoala a funcţionat în casele închiriate de la d-ra Raşela Sigal. Prin munca depusă de primul director al şcolii, Iacob Siegler şi de Iacob Misleman, şi cu concursul bănesc al societăţii Jewisch Colonisation Asociation s-a construit un local modern cu patru săli de clasă, foarte spaţioase, un hol mare şi o cancelarie. Şcoala era întreţinută de comunitatea israelită din Săveni şi din subvenţiile acordate de J.C.A. În totalul existenţei sale, Şcoala primară israelito-română a funcţionat cu aproximativ 180-195 de elevi până după criza economică din 1929-1933, când populaţia şcolară a cunoscut o uşoară dar continuă scădere”.
Din cauza deportării evreilor şi şcoala israelită din Săveni şi-a încetat activitatea între anii 1941-1944. În ultimul an de existenţă 1947-1948, şcoala a funcţionat cu patru învăţători şi 106 elevi înscrişi. (George Lucian) Sursa: www.interactiunietnice.ro